12. Maj 2003

Referat af bestyrelsesmøde

Der blev tirsdag den 6. maj afholdt bestyrelsesmøde. Punkterne på mødet var:

1 Indkomne forslag
2 Skal vi starte et hold mere?
3 Økonomismølfens (Stoffers) statusrapport
4 Holdudtagelse
5 Spillerafgang

Læs referat af bestyrelsesmøde den 6. maj 2003