20. August 2001

Ansøgning om nye baner

Peter har været nede på kommunekontoret og ansøge om nogle nye baner. Planen er at få fat i noget, der ikke ligger halvvejs i Skanderborg, men det er meget usikkert om vi får noget, da efterspørgslen er stor. Vi har ligeledes ansøgt om at få stillet en grusbane til rådighed til vinter.